Inventarisatie

In de inventarisatie brengen we de huidige situatie rondom zakelijke- en privé-aspecten in kaart.  We doen dit aan de hand van individuele gesprekken en een onderzoek naar sterke punten.  We checken de kwaliteit van relevante aspecten in de samenwerking. Het resultaat is dat je een uitgebreid inzicht en overzicht krijgt van wat je sterkten en zwakten zijn tav je gezamenlijke onderneming. De uitgebreide rapportage resulteert in een advies hoe je je voordeel kunt doen met alles wat al aanwezig is. En daarnaast wordt duidelijk welke ontwikkelpunten er zijn, welke winst dat zal opleveren, en hoe je dit kunt bereiken.

Onderdelen van de inventarisatie:

kwaliteit van communicatie * taakverdeling * ieders sterke punten en kwaliteiten * visie op het bedrijf en samenwerking *overlegstructuren * besluitvormingsprocessen * tijdsbesteding * financiën *  persoonlijk welzijn en ontwikkeling * gezondheid  * ontspanning * stresshantering * relatie en gezin * sociale contacten

De inventarisatie is ook zinvol wanneer je geen problemen ervaart  in de samenwerking met je partner. Het biedt onder andere een uitgangspunt voor periodieke gesprekken om de voortgang te monitoren. Het helpt je om nog effectiever en plezieriger samen te werken, en mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Aan de hand van de inventarisatiepunten ontvang je een uitgebreide rapportage. Daarin wordt omschreven wat er goed loopt, en op welke punten winst te behalen is.


Voor meer informatie; bel  06 2365 7761  of stuur een email naar info@marjolein-engbers.nl

 

Terug naar de aanbod overzicht