Marjolein Engbers

In mijn werk als psycholoog en (wandel)coach ontmoet ik mensen die samen met hun partner een eigen bedrijf hebben.
Zij hebben iedere dag weer te maken  met een grote verwevenheid van werk en privé. Er is in coachend Nederland weinig aandacht voor de specifieke vraagstukken die daardoor ontstaan. Ik kies er bewust voor om ondernemersparen te adviseren en coachen.  Dat ik dat doe is een gevolg van mijn levensloop, interesse en kennis.

Kort samengevat kan ik zeggen
dat ik specialist ben geworden op gebied van vrij en autonoom kunnen zijn, en tegelijkertijd verbonden kunnen blijven. Dat klinkt misschien wat abstract, maar het is een heel praktisch thema dat een grote rol speelt in de praktijk van alledag. Vooral bij stellen die naast hun privéleven ook een eigen zaak met elkaar delen.

Ik zag het als kind al bij mijn ouders die samen een eigen zaak hadden.
Ik ondervond het later zelf aan den lijve, oa in de samenwerking met m’n partner. Ik ervoer de voordelen ervan, hoe krachtig en slagvaardig je samen kunt zijn. En de nadelen, dat het benauwd kan voelen om dag en nacht met je partner je leven en werk te delen. Vooral als de communicatie te wensen overlaat. En dat gebeurt nogal eens. Onuitgesproken verwachtingen, meningen en oordelen, je niet gehoord voelen, competitie, angst, verwijten, irritatie, aanval en verdediging; wie kent het niet…

Heldere communicatie is dé sleutel om bij jezelf te kunnen blijven en tegelijkertijd bij de ander te kunnen zijn.
Verbonden en vrij. De kwaliteit van je leven hangt sterk af van de kwaliteit van je communicatie. Het is een onderwerp dat me boeit al zo lang ik me kan herinneren.

Na mijn studie psychologie ontdekte ik een heldere en empathische manier van communiceren;
‘Geweldloze Communicatie’, gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg. Daarin vond ik heel praktisch, concreet en bevredigend antwoord op de vraag; ‘Hoe kan ik mezelf zijn en tegelijk bij jou zijn?’ Zodat je samen door één deur kunt.  Autonoom, en tegelijk verbonden. In openheid en vrijheid. Zonder inslikken, aanpassen omwille van de lieve vrede of overheersen. Ik volgde vele trainingen in geweldloze communicatie, en geef ze zelf.

Er veranderde daardoor veel ten goede in mijn leven.
Ik leerde om in lastige situaties zonder verwijten transparant te kunnen zijn, me in openheid te verbinden en heldere grenzen te stellen. Het leerde me ook te handelen naar wat ik denk, zeg en vind. Het veranderde de kwaliteit van m’n leven op een manier die ik niet had verwacht. Van daaruit ontstond de wens om mijn kennis en ervaring ten dienste te stellen aan ondernemende koppels. Want ik had gezien en ervaren hoezeer het hun leven zou kunnen vergemakkelijken, verrijken.

Speciaal voor deze doelgroep heb ik daarom een aanbod ontwikkeld om hen te helpen in die verstrengeling van werk en privé. Het draait kort gezegd om overzicht, inzicht, heldere communicatie en heldere afspraken die voor beiden zelfstandigheid, vrijheid en verbondenheid brengen. Ten dienste van de relatie en het bedrijf. Mijn cliënten erkennen de noodzaak om te investeren in hun manier van communiceren en samenwerken. Ze investeren. En als gevolg daarvan ervaren zij een verandering van aanvallen naar aanvullen, van beperken naar versterken, van gebondenheid naar verbondenheid. Ze vinden het plezier en de vrijheid terug in hun leven. Ik vind het heerlijk om mij daarvoor in te zetten!