samen een top-team

Partners die elkaar volkomen vertrouwen geven het bedrijf een stabiele basis.  
Veel stellen starten vol enthousiasme, energie en vertrouwen. Natúúrlijk komt het goed. Samen een huishouding voeren en vakantie vieren gaat jullie immers ook goed af. Dus samen een bedrijf moet ook wel lukken. En ja, motivatie is één van de belangrijkste onderdelen van succesvol zijn.
Het is een avontuur, er komt veel bij kijken. Je komt dingen tegen die je van tevoren niet had bedacht. Een goede intieme relatie hebben betekent niet automatisch dat je elkaar zakelijk ook goed zult aanvullen. Het stelt hoge eisen aan je vaardigheden om samen te werken en te communiceren. Als dat lukt dan heb je iets waardevols in handen.

Voordelen
Samen met je levenspartner een onderneming starten en exploiteren heeft voordelen. Je bent sterk bij elkaar betrokken en kent elkaar goed. Samen ben je slagvaardig en krachtig, er is een heel korte lijn naar elkaar. Daardoor kun je veel zaken in korte tijd aanpakken. Je profiteert van elkaars kwaliteiten en kunt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onderling verdelen. De zorg voor werk en kinderen zijn vaak goed te combineren. Die wisselwerking op velerlei gebied is heel prettig en waardevol. Mits het allemaal soepel en naar wens verloopt voor allebei.

Risico’s
Je zet alles op alles om samen een succes van jullie bedrijf te maken. Het is je leven, er staat veel op het spel. Je relatie en je onderneming zijn immers sterk afhankelijk van elkaar. Wanneer er irritaties zijn, verschillen van inzicht of verwachting, verschil in beleving of wens, kan het idealisme van de begintijd langzaam maar zeker veranderen in een gevoel van onvrijheid en benauwdheid. Je kunt om zes uur s’ avonds immers geen knop omzetten. Je komt je zakenpartner thuis tegen, en je ontmoet je levenspartner in je eigen bedrijf. Die verwevenheid kan benauwd gaan voelen, als een keurslijf. Misschien heb je geen tijd meer voor jezelf. Geen plek meer voor jezelf. Andere ideeën dan je partner. Misschien voel je je niet gehoord, niet gezien, niet gewaardeerd. Misschien voel je je zelfs gevangen in de situatie, en zie je geen uitweg meer. Je ligt er wakker van. Je gaat steeds harder werken. Maar het helpt niet.
Wanneer een van beiden de eigen zin doordrijft zal dat ten koste van de kwaliteit van de relatie gaan. Dat kan een neerwaartse spiraal tot gevolg hebben voor zowel het eigen bedrijf als de intieme relatie waar lastig uit te
ontsnappen is.

Heldere afspraken
Goede zakelijke samenwerking ontstaat niet vanzelf. Het is iets anders dan een intieme relatie hebben. Het aspect ‘samenwerking’ blijft vaak onderbelicht vanuit de gedachte dat jullie elkaar goed kennen, vertrouwen en hetzelfde belang hebben. In de praktijk blijkt echter dat veel conflicten binnen een bedrijf ontstaan wanneer de vennoten partners van elkaar zijn. Als je steeds met elkaar in discussie moet gaat daar veel tijd en energie in zitten. Of je nu allebei eigenaar bent van jullie bedrijf of niet, het is verstandig om heldere afspraken te maken over de samenwerking, en die vast te leggen in een contract. Daarbij kun je denken aan afspraken over jullie visie op het bedrijf, het beleid, besluitvorming, personeel, financiën, taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarnaast is het belangrijk afspraken te maken over jullie leven thuis, je vrije tijd en ontspanning, je zelfstandigheid en vrijheid, en samenzijn. Dit alles vraagt goed overleg. Goed overleg vraagt goede communicatievaardigheden.

Stel je verandert niets
Dan kan het gebeuren dat een van de twee het bedrijf na verloop van tijd, om wat voor reden dan ook, niet meer ziet zitten. Hoe los je dat zakelijk en financieel met elkaar op? Het kan ook gebeuren dat een van de twee na verloop van tijd de relatie niet meer ziet zitten. Hoe ga je dan uit elkaar? Is het financieel haalbaar om elkaar uit te kopen? En verdwijnt daarmee misschien wel de kern van het bedrijf? Kan en mag de een dan zonder de ander doorgaan? Met dezelfde naam en formule? In hetzelfde pand en met hetzelfde personeel?

Ben je een startende ondernemer of werk je al langere tijd samen met je partner? Neem de tijd om stil te staan bij je manier van samenwerken en –leven en doe de scan. Je krijgt zicht op jullie succes- en risicofactoren en persoonlijk advies.

 

Terug naar home